വീഡിയോ

കോട്ടയ്ക്കല്‍ ശിവരാമനെക്കുറിച്ച് എം.ശബരീഷ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്ററി.


ടി.പി രാജീവന്റെ കവിത കണ്ണകി കവി തന്നെ വായിക്കുന്നു.ഹരിതകം.കോം തയ്യാറാക്കിയത്.
                                                                 

1 comment:

വി.മോഹനകൃഷ്ണന്‍/കാകദൃഷ്ടി said...

അഭിപ്രായം ഇവിടെ;http://kaakadrushti.blogspot.com/2010/07/blog-post.html

Post a Comment