കണ്ണകി /ടി.പി രാജീവന്‍

1 comment:

cp aboobacker said...

സത്യമാണ്‌ രാജീവാ. കാര്‍ന്നുതിന്നുന്നയന്ത്രങ്ങള്‍ വിളിച്ചുവരുത്തിയ രോഷത്തില്‍ഭൂമി തന്റെ മുലകള്‍ നഷ്ടമായി മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു

Post a Comment