തെരുവ് /ടി.ആര്‍ ശ്രീനിവാസ്

    Get this widget |     Track details  | eSnips Social DNA    

3 comments:

Pramod.KM said...

പരിചയപ്പെടുത്തലിന് പി.രാമന് നന്ദി:) ടി. ആര്‍ ശ്രീനിവാസിന്റെ കൂടുതല്‍ കവിതകള്‍ വിഷ്ണുമാഷ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ? ഇങ്ങനെയൊരു കവിയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുപോലുമില്ലാത്തതില്‍ ലജ്ജിക്കുന്നു.

അജിത് said...

ഇപ്പോഴെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റിയല്ലോ.. ഞാൻ കേട്ടിരുന്നില്ല ഇങിനെ ഒരു കവിയെപ്പറ്റി..പി.രാമൻ നാന്നായി ചൊല്ലി

SK JAYADEVAN KAVUMBAYI said...

മനുഷ്യന്‍ ഒരു തെരുവ് തന്നെ....ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.... skjayadevan.blogspot.com (കാല്‍നടക്കാരന്‍-കവിതകള്‍)

Post a Comment